REKLAMA

Miliony na kanalizację. Tylko 4 gminy z regionu sięgnęły po środki z Unii

PODKARPACIE. Ponad 183 mln złotych dofinansowania trafi do 21 podkarpackich gmin na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To pieniądze z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął właśnie listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę komisji i otrzymają unijne dofinansowanie. Jest na niej 21 gmin oraz gminnych spółek, w tym jedna, która była na liście rezerwowej, ale również otrzyma wsparcie po zwiększeniu środków na ten cel.

 

Cieszymy się, że kolejne transze unijnych pieniędzy z nowego programu operacyjnego trafiają na ważne zadania. Tym razem na przedsięwzięcia istotne dla lokalnych społeczności, poprawiające komfort życia, ale także wpływające pozytywnie na ochronę środowiska. Staramy się, jak najlepiej i jak najszybciej wydatkować unijne środki, gdyż w tej perspektywie mamy na to mniej czasu, a chcemy wykorzystać wszystkie przyznane nam fundusze unijne – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Łącznie na ogłoszony nabór wpłynęły 33 wnioski. Jedna gmina wycofała się przed ukończeniem naboru, kilka w trakcie oceny, a kolejne nie przeszły pozytywnie formalnej i merytorycznej weryfikacji. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 21 projektów, na łączną kwotę ponad 183 mln złotych. Dotyczą one m.in. budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, przepompowni, ale także montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, zwiększających efektywność energetyczną urządzeń obsługujących sieci sanitarne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK. FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków z regionu bieszczadzkiego i brzozowskiego:

1. Gmina Solina – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowościach: Bóbrka, Solina, Bereżnica Wyżna i Bukowiec oraz poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Gminie Solina
– całkowity koszt zadania 20 820 857,37
– kwota dofinansowania – 13 983 746,40

2. Gmina Haczów – Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka
– całkowity koszt zadania – 3 094 492,26
– kwota dofinansowania – 2 564 903,43

3. Gmina Nozdrzec – Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nozdrzcu – Etap II
– całkowity koszt zadania – 22 823 728,02
– kwota dofinansowania – 14 875 000,00

4. Gmina Dydnia – Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia
– całkowity koszt zadania – 26 365 916,38
– kwota dofinansowania – 14 874 999,99


materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

 

28-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)