REKLAMA

USTRZYKI DOLNE: Nadzwyczajna sesja. Pierwsza po zmianie włodarza (LIVE)

USTRZYKI DOLNE: Nadzwyczajna sesja. Pierwsza po zmianie włodarza (LIVE)

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na LXXIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności komisarza – pełniącego obowiązki Burmistrza Ustrzyk Dolnych od dnia objęcia urzędu do dnia sesji.

4. Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
4.2. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
4.3. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
4.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
4.5. w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.6. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Jałowe oraz przebudowa drogi w miejscowości Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne”
4.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023
4.8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
4.9. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXXI/963/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
4.10. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Hoszów
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
4.12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II – etap I
4.13. w sprawie zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne

5. Zakończenie obrad.

371540077_187823274381264_7415383124289374563_n


16-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)