REKLAMA

Prof. ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI: Jak długo potrwa WOJNA na Ukrainie? (VIDEO)

Prof. ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI: Jak długo potrwa WOJNA na Ukrainie? (VIDEO)

POLSKA. Profesor Andrzej Zapałowski w swoim najnowszym materiale odpowiada na pytania dotyczące końca konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Kwestia zakończenia wojny żywo interesuje zarówno Polaków, jak i inne narody. Po ponad roku walk, wszyscy zdają się z niecierpliwością oczekiwać upragnionego pokoju. Kiedy więc skończy się wojna na Ukrainie? Na to pytanie w nieniejszym materiale wideo odpowiada profesor Andrzej Zapałowski.

Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

Prof. Andrzej Zapałowski. Foto: archiwum prywatne

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prawa (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, filia w Rzeszowie), doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie), Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (podporucznik rezerwy) oraz licznych kursów m.in. Wyższego Kursu Obronnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), kursu z zakresu sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech.

W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Przemyślu, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest radnym Rady Miasta Przemyśla. W latach 2009 – 2012 r. był pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw projektów unijnych.

Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zainteresowania badawcze

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problemami badawczymi leżącymi na pograniczu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Europy Środkowowschodniej w tym stosunków polsko-ukraińskich w XIX – XXI w. oraz geopolitycznych procesów w świecie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Osobną kwestią są badania z zakresu doświadczeń historycznych w zakresie bezpieczeństwa regionu Podkarpacia. W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia bezpieczeństwa związane z procesami dotyczącymi zagrożeń płynących dla stanu bezpieczeństwa Polski wynikające z procesów transformacji w państwach Europy Wschodniej.

Staże naukowe

Odbył dwutygodniowe i tygodniowe staże naukowo- dydaktyczne na uniwersytetach:

 • West University of Timisoara (Rumunia),
 • Uniwersytecie Nankai w Tianjin (Chiny)
 • Uniwersytecie w Odessie (Ukraina)
 • Uniwersytecie w Huddersfield (Anglia)
 • Uniwersytecie Brighton (Anglia)

Projekty badawcze:

 • W latach 2006-2010 – był członkiem grupy badawczej realizującej program badawczy Instytutu Pamięci Narodowej Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009–2012, „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim” (UDA – POKL.04.01.01-00-426/08-01) na kwotę 14 mln zł. Pełniona funkcja koordynator merytoryczny projektu.
 • W latach 2013=2015 był menadżerem projektu badawczego „Integracja naukowa obszaru pograniczna polsko-ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku” na kwotę 450 tys. euro, realizowanego w ramach programu UE- Cross Border Co-operation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013

Nagrody naukowo-dydaktyczne

Za swoja działalność dydaktyczną i naukową otrzymał w 2016 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę naukową im. Oskara Żebrowskiego za „wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze bezpieczeństwa Europy środkowo-wschodniej” przyznaną przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w 2014 roku

Członkostwo w graniach naukowych

 • Członek Zarządu Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
 • Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • Członek Naukowej Rady Redakcyjnej Przeglądu Geopolitycznego

Wykłady wizytujące

W trakcie swoje pracy naukowo-dydaktycznej wygłaszał wykłady dla pracowników i instytucji naukowo-dydaktycznych m.in dla pracowników Instytutu Strategii Akademii Obron Narodowej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON, na Podyplomowych Studiach Operacyjno –Strategicznych w AON, dla kadry Dowództwa Operacji Specjalnych w Krakowie, czy też dla żołnierzy polskich i amerykańskich w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Upowszechnianie wiedzy

Od 2014 roku autor stale współpracuje jako komentator wydarzeń międzynarodowych oraz w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego z „Radiem Polonia” w Chicago oraz z „Radiem Polskim w Chicago”. W swoim dorobku ma około 300 wywiadów o charakterze eksperckim i popularyzującym wiedzę.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

tekst: Uniwersytet Rzeszowski

13-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)