REKLAMA

Obwodnica Sanoka będzie miała dalszy ciąg. Most o długości 350 m! (VIDEO)

Obwodnica Sanoka będzie miała dalszy ciąg. Most o długości 350 m! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Prace przy realizacji inwestycji dotyczącej II części obwodnicy Sanoka nabierają tempa. Kończy się proces koncepcyjny, a na przyszły rok planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych! Nowa droga o długości 3 km stanowić będzie dalszy ciąg oddanej do użytku w 2020 roku obwodnicy. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.


grafika poglądowa

Przebieg Etapu II obwodnicy, będzie zgodny z przebiegiem wariantu 8B SK (w wersji ze skrzyżowaniami), dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie wydał decyzję znak: WOOŚ.4200.15.2013.AH-88 z dnia 10 lipca 2014 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka”, utrzymaną w mocy ze zmianami decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4210.33.2014.ADK.20 z dnia 18 maja 2015 r.

Zakłada się, że rozwiązania projektowe będą mieścić się w granicach terenu określonego na mapach ewidencyjnych, stanowiących załącznik do DŚU.

Początek projektowanego odcinka rozpoczyna się tuż za Rondem nr 3 w km 6+699.14, gdzie kończy swój bieg I Etap obwodnicy Sanok. Dalej trasa obwodnicy na odcinku ~ 1 km przebiegać będzie w kierunku południowo – zachodnim „po śladzie” istniejącej DK-84.

Następnie trasa projektowanej obwodnicy biec będzie nowym śladem w kierunku północno – wschodnim, przekraczając linię kolejową nr 108 oraz rzekę San i włączając się do istniejącej drogi krajowej nr 28 (ul. Przemyska) w miejscowości Bykowce.

Parametry techniczne:

 • klasa drogi: GP
 • liczba jezdni i pasów ruchu: 1X2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość pasa awaryjnego: brak
 • szerokość poboczy: 1,0 m (utwardzonego), min. 0,75 m (gruntowe ulepszone)
 • obciążenie: 115 kN/oś

Obiekty inżynierskie:

 • Przepust nad ciekiem w km 8+060,
 • Przepust w km 8+320,
 • Most na rzece Brodek w km 8+950,
 • Most MD15 nad rzeką San, linią kolejową Nr 108 i dodatkową jezdnią, w km 9+490,
 • Przepust w km 10+130.

Ochrona środowiska:

 • Ekrany akustyczne dł. ok 1 800 m.
 • Przejścia dla zwierząt
 • Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (dł. ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDKKiA – Oddział Rzeszów, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

24-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)