REKLAMA

Otwarte zawody strzeleckie w strzelectwie sportowym

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie zaprasza do udziału w zawodach strzeleckich w strzelectwie sportowym. Szczegóły na plakacie oraz poniżej.

1. Miejsce i termin zawodów:
Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej Ligi Obrony Kraju w Brzozowie przy ul. Legionistów 1 w dniu 2.04.2022 r. rozpoczęcie o godzina 10:00. Zapisy do 31.03.2022 na adres email: mateusz.bober@mosirbrzozow.pl podająć (imię i nazwisko, kategorie wiekową oraz numer kontaktowy).

2. Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Brzozowa i okolic, a przede wszystkim wśród młodzieży,
Podnoszenie sprawności obronnej społeczeństwa,
Wyłonienie indywidualnych mistrzów we współzawodnictwie sportowym wśród uczestników, w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Organizator zawodów:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

4. Współorganizatorzy:
Liga Obrony Kraju
Klub Strzelecki „ STRZELEC” Brzozów LOK – JS 2222
Klub Strzelecki „SOKÓŁ” Jedlicze LOK

5. Konkurencje:
Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji karabinek sportowy, przyrządy celownicze przeziernikowe,
odległość 25 metrów – 5 strzałów próbnych do tarczy sportowej,
następnie – 10 strzałów ocenianych do tarczy sportowej.
Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych
– młodzież w wieku od 12 do 14 lat
– młodzież w wieku od 15 do 18 lat
– oraz kategoria otwarta – OPEN

6. Klasyfikacja:
W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony mistrz oraz dwóch wicemistrzów, wyróżnionych statuetkami i dyplomami.

7. Sprawy organizacyjne:
Wszyscy uczestnicy zawodów muszą zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa na strzelnicy i bezwzględnie ich przestrzegać.
Każde stanowisko będzie obsługiwane przez doświadczonego instruktora strzelectwa sportowego, każdemu uczestnikowi udzielimy fachowej pomocy i zadbamy o fachowe i bezpieczne posługiwania się bronią sportową.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest organizatorem turnieju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, w celu:
– związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,
– wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,
– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora,
– zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

materiały nadesłane

23-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)