REKLAMA

GMINA BESKO: Zakaz sprzedaży alkoholu po 22. ”Zwiększy poczucie bezpieczeństwa”

GMINA BESKO. 22 listopada br. Rada Gminy Besko przyjęła uchwałę ograniczającą sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych. Decyzja ta wywołała duże zainteresowanie mieszkańców.

W godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.00 a godziną 6.00, w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie gminy Besko obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż. Podjęta przez radnych uchwała wywoła spore zainteresowanie.

foto: Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban / materiały nadesłane

– U podstaw tej decyzji leżą względy bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego w gminie Besko. Od dłuższego czasu do samorządu gminy Besko spływają skargi mieszkańców na zakłócanie spokoju w godzinach nocnych (po godz. 22.00) przez osoby pod wpływem alkoholu. Incydenty te są często wywoływane przez osoby „miejscowe”, ale też przyjezdne, nabywajcie alkohol w nocnych puntach sprzedaży. W kilku miejscach na terenie gminy, gromadzą się grupy osób spożywających alkohol i zakłócających ciszę nocną. Jednocześnie mieszkańcy poruszający się pieszo, w godzinach nocnych, niejednokrotnie, mając styczność z osobami pod wpływem alkoholu, obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Ponadto w godzinach nocnych bardzo często dochodzi do aktów wandalizmu, w trakcie których, niszczone jest mienie publiczne m.in. place zabaw, wyposażenie placu obok gminy, wyposażenie parku dworskiego, elewacje budynków publicznych, znaki drogowe, wiaty przystankowe i inne – przekazuje nam Wójt Gminy Besko Mariusz Bałaban.

W uzasadnieniu do przyjętej przez radę uchwały czytamy, iż wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Besko w godzinach od 22:00 do 6:00 wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców, a tym samym pozwoli na wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z nieograniczonej dostępności alkoholu.

Uważam, że wprowadzony uchwałą Rady Gminy Besko, zakaz nocnej sprzedaży alkoholu będzie skutecznym sposobem ograniczenia niewłaściwych zjawisk związanych z zakłócaniem porządku publicznego, ograniczy ilość aktów wandalizmu i zwiększy poczucie bezpieczeństwa znaczącej większości mieszkańców. Ponadto, w związku z nałożonym na samorządy obowiązkiem oszczędzania energii elektrycznej, jesteśmy zmuszeni wcześniej niż do tej pory wyłączać oświetlenie uliczne, sytuacja ta z całą pewnością obniża poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, co w połączeniu z łatwością dostępu do alkoholu po godz. 22.00 mogłoby prokurować kolejne nieprzyjemne incydenty. Nadmieniam, że w dalszym ciągu, każdy chętny, może zakupić alkohol na terenie Gminy Besko w godzinach od 6:00 do 22:00 – dodaje Mariusz Bałaban.

Uzasadnienie do przyjętej przez radę uchwały:

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00, a 6.00.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy Rada Gminy przed podjęciem uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych, zasięga w tej kwestii opinii jednostek pomocniczych gminy (sołectwa).

Niniejszy projekt uchwały skierowano do sołectw Gminy Besko, które opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały.

Obecność alkoholu w życiu codziennym z definicji powoduje pewną ilość szkód i zagrożeń. Wielkość tych szkód zależy w dużej mierze od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych. Do takich działań należy między innymi nałożony na organy samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania kroków zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawaniu jego negatywnych następstw. Relatywnie niska cena alkoholu i jego dostępność w godzinach nocnych często prowadzi do upijania się, zakłócania spokoju, chuligańskich wybryków i dewastacji mienia.

Wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Besko w godzinach od 22.00 do 6.00 wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców, a tym samym pozwoli na wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z nieograniczonej dostępności alkoholu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

źródło: red., Gmina Besko

08-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)