REKLAMA

Budować na rolnym? Nie taka prosta sprawa. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu, a odrolnienie działki

Wyłączenie gruntu z użytkowania rolnego i przeznaczenie go na cele budowlane to proces zarówno skomplikowany, jak i czasochłonny. Może on przebiegać w dwóch wariantach, w zależności, czy dla danej działki zostały wydane warunki zabudowy (jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), czy nie. Stosunkowo łatwo odrolnić ziemię, gdy nie jest objęta MZPZ. Występujemy wtedy do stosownego urzędu o wydanie warunków zabudowy i po uprawomocnieniu decyzji możemy realizować inwestycję. W przypadku, gdy dany interesująca nas nieruchomość rolna jest objęta MZPZ musimy wystąpić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Od czego zacząć?

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, odrolnieniu mogą podlegać:

– grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha

– grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa

– pozostałe grunty leśne

W tym celu musimy złożyć odpowiedni wniosek do wójta burmistrza, lub prezydenta miasta. W większości gmin i miast obowiązują gotowe wnioski, stanowiące ułatwienie w procedurze. Ważne, by do składanego wniosku dołączyć wypis lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów oraz mapę zasadniczą nieruchomości. Warto przejrzeć wcześniej interesujące nas projekty domów, żeby w razie potrzeby mieć jakiś punkt odniesienia, przykład na którym chcemy wnioskować o zmianę MZPZ.

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się dla nas długi i niepewny okres oczekiwania. Nie zostały określone żadne terminy odpowiedzi urzędu na składany wniosek, gdyż ma on wymiar postulatywny. Do takiej procedury nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W wypadku uwzględnienia naszego wniosku startuje procedura zmiany miejscowego planu i wydania warunków zabudowy, na którą jako właściciele gruntu, czy wnioskodawcy, nie mamy praktycznie żadnego wpływu.

Jak przebiega proces zmiany MZPZ?

→ Rada gminy, miasta przyjmuje uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skutkiem uchwały jest obwieszczenie w prasie lokalnej i na stronach gminy zamiaru zmiany MZPZ i ustalenie terminu do zgłaszania wniosków do planu (minimalny termin 21 dni).

→ Właściwy organ administracji opracowuje projekt miejscowego planu po rozpatrzeniu wniosków, które napłynęły.

→ Etap uzgodnień i opinii środowiskowych.

→ Gmina wnioskuje o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodę wydaje właściwy minister d.s. rozwoju wsi, środowiska, oraz marszałek województwa, po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

→ Po uzyskaniu odpowiednich zgód następuje wyłożenie projektu planu miejscowego i uwzględnienie uwag zgłoszonych do projektu planu. Zastrzeżenia do MZPZ może zgłosić każdy, nie tylko podmiot dysponujący aktem prawnym do nieruchomości, którą obejmuje plan.

→ Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MZPZ i co dalej?

Ostatnią czynnością, którą musimy wykonać, aby móc być spokojnym o możliwość budowy na odrolnionej działce, jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. W tym celu składamy wniosek do starostwa właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Zgoda ma charakter deklaratywny, co oznacza, iż starosta nie może odmówić wyłączenia gruntu.

Na skutek zmiany miejscowego planu i wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i leśnej zazwyczaj wzrasta wartość działki. Jeśli będziemy chcieli sprzedać odrolnioną działkę jesteśmy zobowiązani do uregulowania opłaty planistycznej. Ustalono, iż kwota nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości. Jeśli działki nie sprzedajemy możemy po przebyciu tej żmudnej procedury występować o pozwolenie na budowę domu według wybranego projektu.

Gotowy projekt domu Dom przy Bukowej 10 – więcej projektów na stronie www.galeriadomow.pl

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

05-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Inline
Inline