REKLAMA

Zaśnieżone znaki drogowe. Czy łamiąc przepisy unikniemy mandatu? (FILM, ZDJĘCIA)

REGION / PODKARPACIE. W przeciągu ostatnich 24 godzin zima uderzyła ze zdwojoną siłą. Drogi Podkarpacia pokrył biały puch. Służby robią co mogą, aby kierowcy mogli spokojnie i na czas dotrzeć do celu. Nie wszędzie się to udaje. Zaśnieżone są również niektóre znaki. Część w tym stopniu, że informacji z nich płynących można się jedynie domyślać. Czy w sytuacji gdy łamiemy przepisy nie mając możliwości poprawnego odczytania znaków możemy liczyć na uniknięcie mandatu?

Tomasz Sokołowski

Niedziela przyniosła diametralną zmianę aury na Podkarpaciu. Obfite opady śniegu sprawiły wiele problemów kierowcom, którzy wieczorem podróżowali drogami w regionie. Na głównych traktach trzeba było jechać w sznurku aut z prędkością około 40 km/h (Krosno – Sanok) lub rezygnować z dalszej podróży, wcześniej  popychając własny samochód do najbliższego zjazdu (Krosno – Rzeszów). Opady ustały, a w poniedziałkowy poranek można było podziwiać efekty pierwszego w tym sezonie tak gwałtownego ataku zimy.

Priorytetem dla służb drogowych jest oczywiście utrzymanie jezdni, ale kłopot kierowcom mogą sprawić również całkowicie zaśnieżone znaki.

Droga krajowa nr 28. Poniedziałek, 8:20

 Odpowiedzialne za poszczególne drogi instytucje delegują pracowników do odśnieżania znaków. Wygląda to mniej więcej tak.

Odśnieżanie znaków na DK 28 w Rymanowie. Poniedziałek, 8:50. Materiały nadesłane

Dla nas, najważniejszym zadaniem jest odśnieżanie dróg. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby były one w jak najlepszym stanie. Jeśli chodzi o znaki, nasze służby również są w gotowości. Gdy pada mokry śnieg, przymarza, organizowane są przejazdy, w ramach których oczyszczamy znaki – mówi Joanna Rarus z GDDKiA, oddział w Rzeszowie i dodaje: – Proszę pamiętać, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Mamy do utrzymania łącznie 78 dróg powiatowych, a więc tysiące znaków. Staramy się odśnieżać przede wszystkim najważniejsze znaki, czyli te informujące choćby o pierwszeństwie przejazdu – zaznacza Marek Pepera, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, co w sytuacji, gdy zdarzy się nam złamać przepisy ruchu drogowego, a mijane znaki informujące o poszczególnych przepisach nie są widoczne. Czy w perspektywie ewentualnej kontroli drogowej moglibyśmy liczyć na uniknięcie kary?

Nie ma ściśle określonych procedur, co do postępowania policjantów w takich okolicznościach. Na pewno jednak, nie można generalizować, ponieważ każda sytuacja jest inna. Myślę, że w przypadku nieznacznego przekroczenia przepisów, kontrolujący mogliby zastosować pouczenie kierującego. Jeśli jednak, policjanci stwierdzają ewidentną winę kierowcy, a ten uważa, że wykroczenie zostało popełnione nieopatrznie z uwagi na zaśnieżone znaki, wtedy funkcjonariusze sporządzają wniosek do sądu, który na podstawie zgromadzonej dokumentacji zdjęciowej i zeznań świadków podejmuje ostateczną decyzję – opisuje aspirant Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie i dodaje: – W tak trudnych warunkach nie powinno dochodzić do rażących naruszeń przepisów. Wierzę, że kierowcy zdają sobie sprawę z potrzeby zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy przy obfitych opadach śniegu.

Droga krajowa nr 28, Poniedziałek.

Droga krajowa nr 28, Poniedziałek, minutę później
Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowany do zimowego utrzymania ponad 891 km dróg krajowych w województwie podkarpackim.

W województwie podkarpackim do zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowanych jest 189 jednostek sprzętowych, w tym: 22 pługi lemieszowe, 10 odśnieżarek wirnikowych, 109 solarek przystosowanych do posypywania solą zwilżoną (nowej generacji) wyposażonych w pługi. W magazynach na terenie Podkarpacia znajduje się  16 600 ton materiałów uszorstniających do przemieszania z solą, 31 300 ton soli drogowej oraz 820 ton chlorku magnezu. Wzdłuż dróg krajowych ustawiono 68 km zasłon przeciwśnieżnych.

Trzy standardy utrzymania

Drogi krajowe na Podkarpaciu utrzymywane będą w określonych standardach:

– w standardzie I – 200,372 km – ok. 22 % całości (A4, S19, DK9, DK97)

– w standardzie II – 604,315 km – ok. 68 % całości (DK9, DK19, DK28, DK73, DK77, DK84, DK94)

– w standardzie III – 87,088 km – ok. 10 % całości (DK28, DK77)

W standardzie I jezdnia utrzymywana jest w takich  samych parametrach jak w standardzie II, z tym, że drogi utrzymywane w tym standardzie objęte są wzmożonym nadzorem, a na jezdni nie powinna występować warstwa zajeżdżonego śniegu.

W standardzie II  jezdnia jest odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 4 godzin, błoto pośniegowe może występować do 6 godzin, na nawierzchni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Czas jaki zarząd drogi posiada na usunięcie (ograniczenie) występowania zjawiska śliskości zimowej od stwierdzenia jego wystąpienia wynosi: dla gołoledzi, szronu i szadzi – 3 godziny, dla śliskości pośniegowej – 4 godziny, dla lodowicy – 4 godziny.

W standardzie III jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniach ponad 4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Po ustaniu opadów śniegu, luźny śnieg może zalegać do 6 godzin, na nawierzchni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – zaspy mogą występować – do 6 godz. Czas jaki zarząd drogi posiada na usunięcie (ograniczenie) występowania zjawiska od stwierdzenia jego wystąpienia wynosi: dla gołoledzi, szronu i szadzi – 5 godzin, dla śliskości pośniegowej – 6 godzin, dla lodowicy –
5 godzin.

733 km, co stanowi ok. 82 % całej administrowanej przez Oddział w Rzeszowie sieci dróg utrzymywanych jest w systemie Utrzymaj standard/ kompleksowe utrzymanie, w którym całość zadań w zakresie zimowego utrzymania realizowana jest przez firmy zewnętrzne (Wykonawcę). Systemem tym w sezonie 2017/2018 utrzymywane będą: autostrada A4, droga ekspresowa S19 oraz odcinki DK9, DK19, DK28, DK73, DK77, DK94, DK97

Na odcinkach dróg nr 9, 28, 73 i 84 o łącznej długości 112 km, o dużym pochyleniu podłużnym, na zaśnieżonej nawierzchni obowiązuje nakaz jazdy samochodów ciężarowych w łańcuchach przeciwpoślizgowych wprowadzony znakami  C-18.

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne, więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

Informacje o warunkach ruchu przez całą dobę

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych dostępne są pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111 oraz w serwisie internetowym GDDKiA w zakładce „Serwis dla kierowców”, gdzie można sprawdzić aktualne warunki przejazdu i skorzystać z podglądu dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

źródło: Red. / GDDKiA, oddział Rzeszów

04-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)