REKLAMA

Rozpocznij naukę na najlepszych kierunkach studiów na Podkarpaciu

REGION / PODKARPACIE. 9 sierpnia 2017 r. w WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczęła II turę rekrutacji. Dlatego cały czas masz szansę dołączyć do grona studentów naszej Uczelni. Na kandydatów czekają cztery sprawdzone i najlepsze na Podkarpaciu kierunki studiów. Jest także wiele nowości m.in. nowoczesny system nauczania i sprawdzania wiedzy – „EDR-SBS”, nowe specjalności w tym anglojęzyczne oraz bezpłatne zajęcia podnoszące kwalifikacje.

II tura rekrutacji w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej potrwa do soboty 30 września 2017 r. w tym czasie osoby, które nie zdecydowały jeszcze gdzie chcą kontynuować naukę mogą złożyć podanie o przyjęcie na studia w WSPiA. W nowym roku akademickim zapraszamy na jeden z trzech najlepszych na Podkarpaciu kierunków studiów. Jest to „Prawo” (jednolite pięcioletnie studia magisterskie), „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” (studia I i II stopnia) oraz nowy na rynku edukacyjnym kierunek studiowania „Administracja // Zarządzanie” (studia I i II stopnia).

Dlaczego warto wybrać WSPiA?

Przede wszystkim dlatego, że blisko 90 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA rozpoczyna pracę po ukończeniu studiów. Tak wynika z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS). W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82 proc., a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, prawie 65 proc. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia! Według raportu absolwenci studiów II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA znajdują pracę po około miesiącu od ukończenia studiów (pierwsza dziesiątka w Polsce). Z kolei absolwenci kierunku „Administracja” w WSPiA po studiach I stopnia znajdują pracę najszybciej w regionie – w czasie, krótszym niż miesiąc i mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 2300 zł. Podobne zarobki osiągają absolwenci studiów II stopnia na kierunku „Administracja”, a ich czas poszukiwania pracy wynosi niecałe 2 miesiące. Absolwenci kierunku „Prawo” w WSPiA uzyskują najwyższe zarobki z tytułu umowy o pracę – średnio prawie 2300 zł w pierwszym roku po studiach i najszybciej w regionie znajdują pracę (więcej znajdziesz tutaj).

WSPiA – najlepsze kierunki studiów na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów, to kolejny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. Przypomnijmy, że w najnowszym „Rankingu Kierunków Studiów” miesięcznika Perspektywy „Administracja” w WSPiA okazała się najlepszym kierunkiem studiów w Polsce i na Podkarpaciu wśród uczelni niepublicznych. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała również na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w XI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. Uczelnia znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych Polskich publicznych i niepublicznych uczelni kształcących prawników (więcej znajdziesz tutaj).

0K3A1063

Co nowego?

Największą tegoroczną nowością wprowadzoną przez WSPiA jest nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy, czyli „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step). Jego główne założenia to zbieranie przez studenta punktów za systematyczną naukę. Każdy przedmiot podzielony jest na „tematy”. Zaliczanie przedmiotu polega na systematycznym zdawaniu kolejnych „tematów”, omawianych na zajęciach i tym samym zbieraniu punktów.

Student sam decyduje, na jaką ocenę chce zapracować. System dzieli się na 6 etapów. Pierwszy to ocena dostateczna, a ostatni to wyróżniająca. Na ocenę dostateczną konieczne jest rozwiązanie pozytywnie wszystkich testów (można je rozwiązywać wielokrotnie), otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej z pytań problemowych i obecność oraz aktywność na ćwiczeniach. Ponadto student może zbierać punkty w ramach „mix-a edukacyjnego”, czyli za inne formy aktywności studenckiej. Nowością w systemie „EDR-SBS” jest to, że student po uzyskaniu pozytywnej oceny w wyznaczonym terminie ma możliwość jej poprawiania.

Zainteresowany? Szczegóły dotyczące EDR-SBS u znajdziesz tutaj!

Nowe specjalności

W nowym roku akademickim WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia na kierunku „Administracja” anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics. Jest to unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci ZTSL będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu z Polski i z zagranicy (więcej znajdziesz tutaj).

Nowa specjalność pojawi się także na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. Jest to „bezpieczeństwo narodowe”. Są to studia adresowane do osób, które swoją przyszłość wiążą z bezpieczeństwem państwa, zarówno w ujęciu lokalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Jest to także odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną i tworzone nowe etaty związane z obsługą zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Podczas studiów studenci uzyskają praktyczne umiejętności m.in. organizacji i koordynacji akcji ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach sektora prywatnego zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa (więcej znajdziesz tutaj).

Bezpłatne zajęcia podnoszące kwalifikacje

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na dodatkowe zajęcia dla swoich studentów. Łącznie na 4 różne projekty podnoszące kompetencje i przygotowujące do przyszłej pracy uczelnia pozyskała ponad 4,6 mln zł (więcej znajdziesz tutaj).

„Administracja // Zarządzanie”
Na kierunku „Administracja // Zarządzanie” WSPiA realizuje dwa różne projekty podnoszące kompetencje studentów. Pierwszy to „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy”. Drugi to „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”. W ramach bezpłatnych, dodatkowych zajęć dla studentów przygotowano np. symulator biznesowy pozwalających założyć i prowadzić wirtualną firmę, warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajęcia z marketingu internetowego. Dodatkowo organizowane będą wizyty studyjne u pracodawców, w instytucjach wspomagających prowadzenie biznesu oraz spotkania „z ciekawym człowiekiem” dotyczące startupów i rozwijania własnego pomysłu na biznes (więcej znajdziesz tutaj).

„Prawo”
Dla studentów „Prawa” w ramach projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” WSPiA przygotowała m.in. bezpłatne certyfikowane szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa. Studenci będą uczestniczyć w ścieżkach aplikacyjnych, które poprowadzą doświadczeni adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i radcy prawni. W planach są także symulowane rozprawy sądowe, pokazujące praktyczne aspekty zawodów prawniczych (więcej znajdziesz tutaj).

„Bezpieczeństwo wewnętrzne”
Ciekawe propozycje są także na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”. W ramach projektu „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą – wykwalifikowany Absolwent WSPiA” studenci wezmą udział m.in. w certyfikowanych szkoleniach pracownika ochrony osób i mienia oraz praktycznych zajęcia na profesjonalnej strzelnicy. Dodatkowo organizowane będą wizyty studyjne u pracodawców z sektora ochrony osób i mienia. Wszystko oczywiście całkowicie za darmo.

Co możesz studiować w WSPiA?

Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje Ci studia na czterech różnych kierunkach. Pierwsze dwa to Administracja // Zarządzanie. Jest to nowy sposób studiowania. Pierwszy rok jest ogólny. Dopiero po pierwszym roku wybierasz czy bardziej interesuje Cię Administracja, czy Zarządzanie.

Na kierunku Administracja możesz wybrać studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Do wyboru masz 10 różnych specjalności takich jak: Administracja celna i skarbowa, Administracja publiczna, E-administracja, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, Administrowanie firmą, Finanse i rachunkowość oraz wspomnianą powyżej NOWOŚĆ, czyli anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics.

W przypadku Zarządzania możesz wybrać studia I stopnia. W tym przy do wyboru masz cztery specjalności: Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Zarządzanie finansami i Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pamiętaj, że po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

!Szczegóły dotyczące kierunku Administracja // Zarządzanie znajdziesz tutaj!

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego

To Kolegium proponuje Ci studia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Możesz wybrać studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia (WSPiA jest jedyną na Podkarpaciu i jedną z nielicznych w Polsce, która oferuje studia drugiego stopnia na tym kierunku). Do wyboru masz 5 specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, Kryminalistyka i kryminologia, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, Zarządzanie kryzysowe i wspomnianą powyżej NOWOŚĆ, czyli Bezpieczeństwo narodowe.

!Szczegóły dotyczące kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne znajdziesz tutaj!

Kolegium Prawa

Kolejny kierunek prowadzony przez Kolegium Prawa to pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo. Studia te podzielone są na dwie ścieżki. Pierwsza to Ścieżka Aplikacyjna uprawniająca do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Druga Ścieżka Kształcenia Ogólnego to propozycja dla osób, które chcą pracować w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych.

W ramach studiów prawniczych w WSPiA możesz także wybrać jedną z czterech indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

!Szczegóły dotyczące kierunku Prawo znajdziesz tutaj!

Uczelnia zaprasza także na Studia Podyplomowe i Seminaria Doktoranckie.

Podania o przyjęcie na studia można składać w biurze rekrutacyjnym w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Artykuł sponsorowany

05-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook