REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: Dwie sesje Sejmiku Województwa. Motywem przewodnim sprawy finansowe

RZESZÓW / PODKARPACIE. 28 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim odbędą się dwie sesje Sejmiku Województwa. Omówione zostaną m.in. kwestie przyznania dofinansowań gminom województwa podkarpackiego.

XL sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego rozpocznie się o godzinie 11 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Powitanie zaproszonych gości.
3. Uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zbigniewowi Larendowiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
7. Zamknięcie sesji.


O godzinie 12:30 rozpocznie się kolejna sesja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Informacja prezentująca efekty realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie” (Poland Catching – up Regions).
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie + autopoprawki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny projektu „Przebudowa i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wkład własny projektu „PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny dla projektu „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między Województwem Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Trzebownisko.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie.
23. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2016 r. + informacja uzupełniająca o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.
24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
25. Informacja na temat bieżącej realizacji projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.
26. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku.
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 14.06.2017 r. do 10.08.2017 r.
28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVIII sesji w dniu 7.06.2017 r. i XXXIX sesji w dniu 26.06.2017 r.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Zamknięcie sesji.

Źródło: Sejmik Województwa Podkarpackiego

 

 

24-08-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.