REKLAMA

22 miliony dla podkarpackich przedsiębiorstw. Niedługo rusza nabór

REGION / PODKARPACIE. 22 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia lub dotacje dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  • wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników,
  • bezzwrotne dotacje – przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Do konkursu, który właśnie ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy mogą się zgłaszać firmy, które zrealizują projekty dla osób mieszkających w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim i przeworskim.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 22 milionów złotych. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez kwotę dofinansowania przeznaczoną na realizację niniejszego konkursu. Minimalna wartość projektu wynosi 250 tysięcy złotych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 9 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 20 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie, o godz. 10:00.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zapoznania się z regulaminem dostępnego na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu PracyRPO WP 2014-2020, oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

business-people-1572059_1280

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
35-061 Rzeszów
tel. 17/ 747 06 57, 17/ 747 06 61, 17/ 747 06 68, 17/ 747 06 69

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

15-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)