REKLAMA

O bezpieczeństwie podczas imprez sportowych rozmawiali sanoccy policjanci (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. „Bezpieczeństwo imprez sportowych w świetle obowiązujących przepisów” to temat debaty społecznej, która odbyła się wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu i klubów sportowych.

Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.

Temat debaty związany był z rozpoczynającym się wiosennym sezonem rozgrywek piłkarskich. Spotkanie zorganizowano w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku.

Gospodarzem debaty był nadkom. Jerzy Górecki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku. W spotkaniu wzięli udział m.in.: podinsp. Mariusz Dzioba Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Rzeszowie, przedstawiciele samorządów, Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie oraz klubów sportowych.

1289026767

Podczas spotkania kom. Daniel Walankiewcz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas organizowania imprez sportowych. Dane dotyczące stanu bezpieczeństwa za rok 2014. Informacje na temat najczęściej popełnianych wykroczeń podczas rozgrywek piłkarskich przedstawił sierż.sztab. Krystian Uzdejczyk z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego sanockiej Policji.

1841519751

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za dotychczasową współprace na rzecz bezpieczeństwa oraz zapewnili o jej kontynuacji. Przytoczono dane dotyczące funkcjonujących w naszym powiecie klubów piłkarskich i ilości rozgrywanych meczów w najbliższym czasie. Podczas dyskusji mówiono o odpowiedzialności prezesów klubów, warunkach na lokalnych obiektach sportowych, służbach porządkowych i innych sprawach związanych z organizacją i bezpieczeństwem podczas meczów piłki nożnej. Podkreślano rolę Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych rozgrywek piłki nożnej. Zaznaczono, że gwarancję bezpiecznego przebiegu odbywających się imprez sportowych daje wzajemna wymiana informacji oraz dobra współpraca z Policją.

Przypomniano również o realizacji przez sanocką Policję programu prewencyjnego pod nazwą „Pseudokibic”, którego głównym celem jest zwiększanie świadomości prawnej młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa i wykroczenia.

1986054330

Debatę podsumował podinsp. Mariusz Dzioba przypominając o głównych kierunkach działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania imprez sportowych. Podkreślił jak ważna jest współpraca z przedstawicielami klubów i innymi podmiotami w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowanych rozgrywek piłkarskich.

Na zakończenie nadkom. Jerzy Górecki podziękował wszystkim za udział w debacie, jak i zapewnił o kontynuacji działań oraz współpracy, która gwarantuje bezpieczeństwo.

źródło: KPP Sanok

11-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)