#telewizja brzozów


GMINA BRZOZÓW: Problem z nielegalnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych

GMINA BRZOZÓW / PODKARPACIE. Na terenie gminy Brzozów 2213 nieruchomości zamieszkałych nie jest przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Regularnie prowadzone są działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej. 

– Moi sąsiedzi co najmniej raz w tygodniu wypompowują nieczystości, które trafiają bezpośrednio na moją działkę. Latem nie mogę otworzyć okna i przewietrzyć domu. Ten odór jest niewyobrażalny! Czy są przeprowadzane kontrole osób nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej? – pyta nasz Czytelnik

Mieszkańcy gminy Brzozów posiadają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych najmniej raz na pół roku. Pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzają kontrole osób nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, sprawdzając przy tym regularność opróżniania zbiorników. Tego rodzaju działania kontrolne zostały przeprowadzone w latach 2013-2017.

– Efektem tych działań było stworzenie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, która na bieżąco jest weryfikowana pod kątem częstotliwości opróżniania zbiorników przez mieszkańców. Z danych ewidencyjnych wynikało, że nie wszyscy mieszkańcy gminy regularnie opróżniają zbiorniki, a zapisy regulaminu nie wskazywały, jak często ma się to odbywać, zatem Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/444/2017 na ostatniej sesji wprowadzono zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów w § 10 ust.1 określającym obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na pół roku – informuje Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

Osoby, które nie przestrzegają zasad opróżniania zbiorników bezodpływowych podlegają karze grzywny, obowiązek ten reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postępowanie w w/w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Budowa sieci kanalizacyjnej to zadanie własne gminy, mieszkańcy mogą mieć swój udział pieniężny w takiej inwestycji, ale tylko dobrowolnie.

– Mieszkańcy nie przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, których nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (faktur) – wyjaśnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

W przyszłym roku Urząd Miasta podejmie działania nakładające obowiązek właścicielom nieruchomości do włączenia się do systemu kanalizacji. Obecnie z 3423 budynków ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

Ponad 24 kilometry sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi

– W ramach projektu partnerskiego z Gminą Jasienica Rosielna już przyszłym roku (II-III kwartał) rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. Sieć zostanie podpięta do oczyszczalni ścieków w Bliznem. Szacowna wartość tej inwestycji to ponad 10 mln 250 tys. zł, a finansowanie zadania odbędzie się z udziałem środków unijnych i z budżetu gminy (Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”). W tej miejscowości powstanie sieć o długości 24 km 390 m, co definitywnie rozwiąże problemy dostępności do systemu kanalizacji, wpłynie zadecydowanie na poprawę stanu środowiska w zakresie ochrony stanu czystości wód i zachowania wartości środowiskowych. Poprawi to znacznie standard życia mieszkańców Starej Wsi – zaznacza Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa.

red.

Przeczytaj całość »

Czy inwestorzy są zainteresowani podstrefą ekonomiczną w Brzozowie? ,,Rozmowy toczą się z lokalnymi przedsiębiorcami i inwestorami zewnętrznymi” (ZDJĘCIE)

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Brzozowska podstrefa ekonomiczna zyskuje na atrakcyjności wśród przedsiębiorców. Tereny inwestycyjne budzą zainteresowanie firm lokalnych i zewnętrznych. Na ten moment najistotniejszymi uwarunkowaniami kolejnych etapów negocjacji z inwestorami są  terminy ukazania się znowelizowanej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenia wprowadzającego normy kierowania jednostkami gospodarczymi w strefach. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2240) rozszerzono obszar mieleckiej strefy, tworząc m.in. Podstrefę Brzozów. Obręb 0001, składający się z terenów inwestycyjnych   zlokalizowanych w trzech kompleksach o łącznej powierzchni ponad 15 ha (zdj. w zał.) Tereny te znajdują się w strefie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Brzozów 9” i są przeznaczone na rozwój przemysłu i usług.

Przedsiębiorcy są zainteresowani podstrefą ekonomiczną

– Brzozowska podstrefa ekonomiczna to bez żadnych wątpliwości teren atrakcyjny dla inwestorów zarówno zewnętrznych, jak i lokalnych przedsiębiorców. W skład podstrefy wchodzą grunty  scalone w trzech kompleksach o zróżnicowanych areałach i są przedmiotem odrębnych ofert inwestycyjnych. Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi leżącymi w podstrefie wyrażają zarówno firmy lokalne, jak i zewnętrzni inwestorzy.  Dotychczas rozmowy toczą się z czterema lokalnymi przedsiębiorcami oraz dwoma inwestorami zewnętrznymi. Z oczywistych powodów nie podaję danych potencjalnych inwestorów. Rozmowy będą bardziej konkretne i wiążące, kiedy ukaże się znowelizowana Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenie regulujące istotne aspekty przystąpienia i funkcjonowania przedsiębiorstw w strefach – informuje Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

W ostatnim czasie został odnotowany spadek bezrobocia w powiecie brzozowskim, jednak odsetek osób pozostających bez pracy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Podstrefa ekonomiczna otwiera możliwości pozyskania przedsiębiorców, m.in. dzięki uzyskaniu ulg podatkowych dla jednostek gospodarczych pozostających w strefie. Rozwój przemysłu i usług w Brzozowie zapewni utworzenie nowych miejsc pracy.

– Ocena realnych szans rozwoju gospodarczego Brzozowa uzależniona jest od kilku istotnych czynników. Te zewnętrzne wiążą się naturalnie z ogólną sytuacja gospodarczą kraju i tworzeniem  przez rząd preferencyjnych warunków dla inwestorów na obszarach Polski Wschodniej, a szczególnie Podkarpacia. Mam na myśli zapowiadane już przez wicepremiera Morawieckiego szczególne zmiany w ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne zatem będą regulacje systemowe i ustawowe. Zasadniczą i wyznaczającą perspektywy dla inwestorów kwestią jest budowa drogi ekspresowej S19, będącej częścią trasy via Carpatia. Co do aspektów wewnętrznych – uważam, że lokalny rozwój przedsiębiorczości uzależniony będzie od naszych działań w obszarze ulg podatkowych dla firm oferujących tworzenie nowych miejsc pracy, rozwoju okołobiznesowych podmiotów pozarządowych  wspierających przedsiębiorców oraz poważnych zmian w szkolnictwie zawodowym ukierunkowanych na kształcenie specjalistów na potrzeby lokalnego rynku pracy – wyjaśnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

Podstrefa ekonomiczna w Brzozowie czeka na inwestorów

Gospodarczy rozwój miasta Brzozowa jest jednym z głównych celów brzozowskiego samorządu. Podstrefa ekonomiczna jest zatem kluczowym elementem tego procesu.

– Podstrefa w Brzozowie jest przygotowana dla inwestorów, ponieważ w tym roku teren został zniwelowany, mamy już istotne i wiążące  ustalenia co do kwestii logistycznych oraz dostęp do mediów. O pełnym przygotowaniu na dzisiaj mówić nie możemy, gdyż rozważamy kwestie konsolidacji wszystkich trzech kompleksów  z możliwością włączenia nowych gruntów, co pozwoliłoby stworzyć atrakcyjny w sensie powierzchniowym teren inwestycyjny. Po drugie – czekamy na zapisy ustawowe, które mogą być ważne zarówno dla zarządzającego, jak i dla nas, jako właściciela terenów inwestycyjnych pod kątem planowania i budowania oferty. Po trzecie – zamierzamy wraz z nowym rokiem wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców chcących inwestować w  podstrefie – zapewnia Dariusz Kamiński, zastępca burmistrza Brzozowa

red.

Przeczytaj całość »

Policja odzyskała część skradzionych pieniędzy mieszkańca Przysietnicy

PRZYSIETNICA / PODKARPACIE. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn zamieszanych w dwie kradzieże pieniędzy i odzyskali część skradzionej gotówki. Do kradzieży doszło w odstępie 5 dni. Sprawcy wykorzystali pozostawienie przez właścicieli otwartego samochodu i plecaka bez nadzoru.

Kilka dni temu brzozowscy policjanci zostali zawiadomieni o kradzieży pieniędzy. 42-letni mieszkaniec Przysietnicy stracił 5 tys. euro. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szybko ustalili, że dwaj mężczyźni, nie mając ze sobą nic wspólnego, wyciągnęli pieniądze z pozostawionego w pubie plecaka. Policjanci najpierw zatrzymali 50-letniego mieszkańca gminy Brzozów. Podczas przeszukania jego domu, w kloszu lampy znaleźli 8,5 tys. zł. Okazało się, że zatrzymany wymienił skradzione euro w czterech kantorach w Krośnie. Kolejny zatrzymany, również skorzystał z kantoru. 37-letni mieszkaniec Brzozowa wydał większość skradzionych pieniędzy. W wyniku przeszukania funkcjonariusze odzyskali niespełna 2 tys. zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i przyznali się do winy.

Kilka dni później dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży 4 tys. zł. w miejscowości Blizne. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że pieniądze skradziono z niezamkniętego samochodu zaparkowanego w okolicach zalewu. Policjanci podczas patrolu zwrócili uwagę na dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca wskazanego przez pokrzywdzonego. Funkcjonariusze nie uwierzyli 37-latkowi i jego 32-letniemu bratu, którzy twierdzili, że nic nie wiedzą na temat zaistniałego przestępstwa. Podczas przeszukania mieszkańców gminy Jasienica Rosielna, znaleźli przy nich 3 tys. zł. Resztę skradzionych pieniędzy funkcjonariusze odzyskali następnego dnia podczas przeszukania domu 24-latka, który również brał udział w kradzieży.

Mężczyźni zostali zatrzymani. Przyznali się do zarzucanych im czynów i zawnioskowali o dobrowolne poddanie się karze.

ŹRÓDŁO: KPP Brzozów

 

Przeczytaj całość »

DYDNIA: Wspaniały prezent w nowym roku szkolnym. Boiska wielofunkcyjne oficjalnie otwarte (FILM, ZDJĘCIA)

DYDNIA / PODKARPACIE. Miła niespodzianka a jednocześnie prezent dla uczniów Zespołu Szkół w Dydni. Przy placówce oficjalnie oddano do użytku boiska wielofunkcyjne. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do dyspozycji uczniów oraz lokalnej społeczności są dwa boiska na których można grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna oraz piłkę nożną. 

Przeczytaj całość »